سیستم پیامکی

جهت عضویت در سیستم پیامکی موسسه شهید علی زاده اکبر جهت دریافت اخبار،مطالب و ... از ماژول زیر اقدام فرمایید.

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
کلید امنیتی
* کلیه‌ی حقوق نشر، عرضه، اجرا و بهره‌برداری از اطلاعات موجود در سایت نزد موسسه شهید علی زاده اکبر محفوظ است و استفاده از آن غیرقانونی است.

شهید علی زاده اکبر

شهید علی زاده اکبر